Termeni și condiții de utilizate a website-ului Aforti Factor Romania IFN S.A.

§ 1

DEFINIȚII

Termenii utilizați în cuprinsul prezentelor Termeni și condiții vor avea următoarea semnificație:

 1. „Aforti” – Aforti Factor Romania IFN S.A., cu sediul social la adresa Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5254/2018 și având cod unic de înregistrare 39199589, inregistrata in Registrul General al Bancii Nationale a Romaniei sub nr. RG-PJR-41-110339/26.10.2018.
 2. Date personale” – orice informație în legătură cu Utilizatorul, furnizată de către Utilizator și care permite în mod direct sau indirect identificarea sa de către Aforti, cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, e-mail, etc.
 3. „Drepturile de Proprietate Intelectuală privind Website-ul” – totalitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către Aforti cu privire la Website, inclusiv, dar fără limitare la:
  1. drepturi de autor asupra conținutului și a altor elemente componente ale Website-ului,
  2. drepturi de proprietate industrială, precum mărcile comerciale deținute de Aforti.
 1. Serviciile Aforti” – servicii de creditare destinate exclusiv persoanelor juridice (e.g. persoană fizică ce desfășoară o activitate economică, societate cu răspundere limitată, societate pe acțiuni, entitate fără capacitate juridică ce desfășoară o activitate economică etc.)
 2. „Termeni și condiții” – prezentele Termeni și condiții de utilizare a Website-ului.
 3. „Utilizator” – orice utilizator de internet care navighează, citește și utilizează Webite-ul.
 4. „Website” – pagina de internet a Aforti, respectiv https://afortifinance.ro, prin intermediul căreia sunt prezentate Serviciile Aforti, precum și modalitățile de contactare a Aforti.

 

§ 2

DISPOZIȚII GENERALE

 1. Prezentele Termeni și condiții stabilesc:
  1. organizarea, regulile de funcționare și modul de utilizare al Website-ului,
  2. drepturile și obligațiile Utilizatorilor la momentul utilizării Website-ului,
  3. termenii și condițiile de prelucrare și protecție a Datelor personale.
 2. Prezentele Termeni și condiții sunt disponibile fiecărui Utilizator la următoarea adresă: (…).
 3. Înainte de utilizarea Website-ului, fiecare Utilizator este obligat să ia la cunoștință textul prezentelor Termeni și condiții, al Politicii de confidențialitate și Politicii privind Cookie-urile având obligația de a utiliza Website-ul în condițiile acceptării prevederilor acestor documente.
 4. Utilizarea Website-ului este gratuită. Cu toate acestea, la momentul utilizării Website-ului, este posibil ca Utilizatorul să achite costurile impuse de furnizorul de internet sau de date mobile, precum costurile de conectare la internet. Astfel de costuri sunt în responsabilitatea Utilizatorului.

 

§ 3

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

 1. Website-ul reprezintă prezentarea Serviciilor Aforti, precum și a modalităților de contactare a Aforti în legătură cu Serviciile Aforti și este destinat Utilizatorilor care reprezintă o persoană juridică, Serviciile Aforti nefiind destinate și persoanelor fizice.
 2. Utilizatorilor nu le este permis:
  1. să folosească Website-ul în orice mod sau să întreprindă orice acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Website-ului sau afectarea performanței, disponibilității sau accesibilității Website-ului;
  2. să folosească Website-ul în orice mod care este ilegal, fraudulos sau prejudiciabil sau în conexiune cu orice activitate care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă;
  3. să folosească Website-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă în (sau este legat de) orice spyware, virus de calculator, cal Troian, vierme sau orice alt program de calculator dăunător;
  4. să desfășoare activități de colectare automată sau sistematică a Datelor personale (inclusiv, dar fără a se limita la extragere de date și colectare de date) pe sau în legătură cu Website-ul fără acordul expres și prealabil al Aforti;
  5. să folosească date colectate de pe Website pentru orice activități de marketing (inclusiv, dar fără a se limita la marketing prin e-mail, marketing prin SMS, telemarketing și corespondență directă);
  6. să folosească date colectate de pe Website pentru a contacta persoane fizice, companii sau orice alte persoane sau entități.

 

§ 4

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. Utilizatorul înțelege și este de acord cu faptul că toate elemente grafice încărcate pe Website, incluzând dar fără limitare la întreg conținutul, numele și logo-ul Aforti, precum și numele Website-ului, funcționarea, grafica, software-ul și baza de date sunt deținute de Aforti, fiind protejate de legislația în vigoare privind dreptul de autor, proprietatea industrială, precum și de orice alte legi și tratate.
 2. Utilizatorul înțelege și este de acord cu faptul că nu este îndreptățit la niciun drept de proprietate intelectuală, ci doar la un drept neexclusiv de utilizare a Website-ului, în scopul exclusiv al consultării acestuia și a utilizării formularelor de contactare Aforti pentru Serviciile Aforti.
 3. Utilizatorul poate vizualiza, descărca și imprima pagini din Website numai pentru uzul său personal, cu excepția limitărilor menționate mai jos. Orice utilizare a conținutului Website-ului, decât cea în scop personal poate fi efectuată numai cu acordul prealabil și scris al Aforti și prin indicarea sursei informației. Astfel, Utilizatorilor le este interzis:
  1. să republice orice material din cadrul Website-ului (incluzând republicare pe alt website);
  2. să vândă, închirieze sau sub-licențieze orice material din cadrul Website-ului;
  3. să reproducă, copieze sau exploateze orice material din cadrul Website-ului în scopuri comerciale;
  4. să redistribuie orice material din cadrul Website-ului, cu excepția conținutului specific și explicit pus la dispoziție pentru redistribuire.
 1. Cererile pentru obținerea acordului de utilizare a conținutului Website-ului în alte scopuri decât scopul personal se pot transmite către Aforti, utilizând următoarele date de contact:
  1. Adresa poștală: Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, București, România;

 

§ 5

LIMITAREA RĂSPUNDERII AFORTI

 1. Utilizatorul înțelege faptul că Aforti nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la:
  1. conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Website-ului;
  2. efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Website-ului;
  3. interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Website-ului;
  4. acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Website-ului;
  5. conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte website-uri.
 1. Aforti pune la dispoziție Website-ul „CA ATARE”, „CU TOATE VICIILE” și „ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL”, fără vreo garanție sau condiție expresă, implicită ori statutară cu privire la Website (incluzând conținutul acestuia), inclusiv, dar fără limitare la orice garanții sau calitate satisfăcătoare.
 2. Utilizatorul înțelege faptul că, în orice moment, conținutul Website-ului poate fi modificat/șters și înțelege că Aforti nu este răspunzătoare pentru aceasta. Utilizatorii care doresc să contracteze Serviciile Aforti este rugat să contacteze direct Aforti pentru a se informa asupra serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor, tarifelor și comisioanelor aferente.
 3. Aforti nu își asumă răspunderea pentru întreruperi ale funcționării Website-ului în vederea realizării îmbunătățirilor, menținerii la o stare optimă de funcționare, lipsa funcționării internetului sau a altor situații în care Website-ul nu poate fi accesat din cauza erorilor tehnice ce nu sunt sub controlul Aforti.
 4. Aforti nu garantează faptul că Website-ul va fi mereu disponibil sau disponibil.
 5. Aforti nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Website-ul.

 

§ 6

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 1. Datele personale ale Utilizatorului vor fi prelucrate, colectate, înregistrate, stocate, consultate, utilizate și/sau transferate de Aforti cu respectarea legislației în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”), precum și a oricăror altor reglementări aplicabile la nivel european sau local, adoptate în contextul RGPD, conform termenilor și condițiilor prezentelor Termeni și condiții precum și ale Politicii de confidențialitate.

 

§ 7

NERESPECTAREA PREZENTELOR TERMENI ȘI CONDIȚII DE CĂTRE UTILIZATORI

 1. În cazul în care Utilizatorul încalcă prevederile prezentelor Termeni și condiții sau Aforti suspectează că acesta a încălcat prevederile prezentelor Termeni și condiții, Aforti poate:
  1. avertiza Utilizatorul;
  2. suspenda temporar accesul Utilizatorului la Website;
  3. interzice permanent accesul Utilizatorului la Website;
  4. bloca accesul la Website a dispozitivelor care utilizează adresa de IP a Utilizatorului;
  5. contacta furnizorul de internet al Utilizatorului în vederea blocării accesului la Website;
  6. demara acțiuni legale împotriva Utilizatorului.
 1. Ulterior suspendării, interzicerii, blocării accesului Utilizatorului la Website, Utilizatorul nu trebuie să întreprindă nicio acțiune pentru a împiedica suspendarea, interzicerea, blocarea accesului.

 

§ 8

DREPT APLICABIL ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ

 1. Utilizarea Website-ului este guvernată și interpretată în conformitate cu dreptul român.
 2. Se va încerca rezolvarea oricărei dispute în legătură cu utilizarea Website-ului pe cale amiabilă. În cazul în care Utilizatorul și Aforti nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi definitiv soluționată de instanța română competentă de la sediul Aforti.

 

§ 9

PREVEDERI DIVERSE

 1. Aforti își rezervă dreptul de a amenda prezentele Termeni și condiții în orice moment, modificări care vor fi publicate pe Website și care vor intra în vigoare la momentul publicării acestora.
 2. Pentru a putea utiliza Website-ul ulterior intrării în vigoare a Termenilor și condițiilor amendate, Utilizatorii trebuie să fie de acord cu Termenii și condițiile amendate.
 3. În cazul în care Utilizatorii nu doresc să accepte prezentele Termeni și condiții, inclusiv modificările/completările acestora, trebuie să înceteze să mai folosească Website-ul.

Suntem aici ca să ajutăm firma ta

TELEFONEAZĂ-NE

(+4) 031.40.40.300

Îţi răspundem la întrebări.

Contactează-ne

COMPLETEAZĂ FORMULARUL ON-LINE

Doar un pas te mai desparte de primirea banilor! Ia vezi ce simplu este.

Completează formularul

GĂSEŞTE-ƮI CONSULTANTUL

Suntem flexibili – consultanţii noştri adaptează factoringul la nevoile firmei tale!

Găseşte-ţi un consultant